EINDELIJK IETS DOEN AAN JE STRESS?

JE STRESSKLACHTEN DOEN VERMINDEREN
  KUN JE HIER!

Heb je een van deze stressklachten?

Angsten, nachtmerries, schaamte, ongeval, scheidingsangst, traumatische herinneringen, ...

Knoop in je maag, druk op je borst, gewicht op je schouders, trillen op je benen, angstzweet,...

Spanning, rouw, scheiding, afscheid, frustratie, prikkelbaarheid, overbezorgdheid, lusteloosheid, ...

JE VERANDERT JE STRESSKLACHTEN IN PERSOONLIJK EVENWICHT EN ZELFVERTROUWEN

  • Je krijgt rust in je hoofd, je hart en je lichaam
  • Je vermijdt die vervelende situaties niet meer
  • Je kunt omgaan met je onverwerkte herinneringen
  • Je hebt je herinneringen nog, maar je voelt geen angst meer
  • Je begint niet meer te beven of te huilen bij aspecten van dat trauma
  • Je bent niet meer bang
  • Je krijg geen woedeaanvallen meer
  • Je voelt je vrijer

Meer weten over Tapping en EMDR

EMDR = Oogbeweging therapie

ACUTE, CHRONISCHE OF LANGDURIGE STRESS BEHANDELEN

Stressklachten beslaan een breed gebied. Emotionele klachten, fysieke stress, negatieve emoties,  alle  hierboven vermelde vormen van stress en nog meer, kun je verminderen en zelfs doen verdwijnen.

Zowel  Tapping als EMDR zijn zeer effectief om je van je stress  te bevrijden. Met Tapping en EMDR heb je duidelijk resultaat. Stap voor stap verwerk je pijnlijke emoties.

Tapping en EMDR zijn kortlopende therapieën die de negatieve lading doen verdwijnen van herinneringen, gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedrag.

BESLIS NU JE STRESS TE VERMINDEREN!

Ik ben Bie Van Vlierden en ben gespecialiseerd in stress management. In de praktijk leg ik me vooral toe op Tapping en EMDR.

Zelf heb ik ondervonden hoe ik door Tapping en EMDR opnieuw mezelf ben kunnen worden. Ik heb toen geleerd dat ons mentale, emotionele en fysieke niveau elkaar sterk beïnvloeden. Je dient dus de persoon als een geheel te zien.
Van daaruit heb ik opleidingen  gevolgd waarbij de volledige persoon  wordt benaderd. 

Energetische therapieën zoals Tapping, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Bachbloementherapie, Reconnective Healing, Quantum Touch, Reiki...

Bie Van Vlierden

Clients Reviews

Contacteer mij

Je bevrijdt je van je angst en spanning.
Je neutraliseert je onverwerkte pijnlijke emoties.
Je leert hoe je toekomstige stress kunt hanteren.